Welcome to Arts, Commerce & Science College Mulher

An Institute by Dang Seva Mandal Nashik

कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय, मुल्हेर

About us

आमचे कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय, मुल्हेर हे सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, पुणे यांच्याशी संलग्न आहे. महाविद्यालयाची स्थापना २०१९ मध्ये झाली असून ते कला, वाणिज्य  आणि विज्ञान शाखेतील बॅचलर कार्यक्रम चालवते. महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांची सध्याची संख्या ४०५ आहे. मुल्हेर हे महाराष्ट्रातील नाशिक जिल्ह्यातील बागलाण तालुक्यातील एक गाव आहे. हे महाराष्ट्र-गुजरात सीमेवर स्थित आहे आणि जवळच खान्देश आणि उत्तर महाराष्ट्र प्रदेश आहे. मुल्हेर हे गुजरात-महाराष्ट्र सीमारेषेवरील ४ ते ५ हजार वस्तीचे गाव आहे पण मुल्हेर पासुन ३५ आदिवासी गावे व महाराष्ट्र सीमेवरिल गुजरात मधील आदिवासी गावासाठी सर्वात महत्त्वाचे बाजारपेठ आहे. हे नाशिक जिल्हा मुख्यालयापासून उत्तरेकडे १३० किमी अंतरावर आहे.